Online Jordakademi

Øg din jords frugtbarhed med værktøjer, viden og løsninger

Fri adgang til alle
e-læringsmoduler i 180 dage

TILFREDSHEDSGARANTI

Få rabat på humusmålinger
af din jord ved køb af kursus

Praktisk information

Vores online akademi er skabt for at skabe en fælles forståelse om jorden. Er der tvivl om, hvad humus er og hvordan det skabes, så er det svært efterfølgende at blive enige om de rigtige løsninger.

Her er nogle spørgsmål, som du bør tænkte over svaret på, som du vil høre om i akademiet

  • Hvad er det som nedbryder humus?
  • Hvor stor en vandbindingsevne har humus?
  • Hvad er den vigtigste faktor(er) for humusopbygning?
  • Hvordan sikrer du, at den gødning du tilfører hvert år forbliver i jorden til året efter, så du opnår en kontinuerlig opbygning af næringsstoffer i jorden og derfor skal gøde mindre og mindre?

Akademiets materiale består af illustrative videoer og tekst. Du kan tage akademiet i dit eget tempo og se videoerne flere gange. 

Læs om de forskellige emner i kurset længere nede på siden.

Jordakademiets rådgivningspakke

Prøv vores pakke, hvor vi kombinerer data om din jord og et løft af din viden med personlig rådgivning, så du kan tage nye konkrete beslutninger på din bedrift.

Uddan dig selv mere i humus og jord med vores online akademi

DKK 3.800 kr.
  • Kan trækkes fra i regnskabet som 'Efteruddannelse'
  • Indeholder et unikt afsnit om vandingsteori
  • Gør dig i stand til at at sortere dårlige idéer fra gode angående sund jord
  • Se mere om akademiets emner nederst på siden

Skabt i samarbejde med markedsproducenter

Alt indholdet er skabt på baggrund af arbejde med store økologiske gartnerier, vinbønder, økologiske og konventionelle planteavlere.

Med kendskab til deres processer kombineret med vores måleresultater og forskning, så kan vi med større sikkerhed fastslå, hvad der virker og ikke virker.

Vores program giver derfor dig klarhed omkring mulighederne og viser et gangbart kompromis mellem drift og humusopbygning. 

SE INTERVIEW OM RESULTATERNE VED PLØJEFRI DYRKNING

Vores mission:

Større viden om en sund, levende humusrig jord​

Vi tror på, at man skaber kvalitet og produktivitet ved stor faglig viden. Vi har derfor skabt en samling af videoer om humus og jord, hvor fokus er jordens processer og  produktionsmetoder, der fremmer humusdannelse. Du kan derfor sidde hjemme ved computeren og tilegne dig viden og idéer til din jord og produktion. 
Formålet med vores indhold er at opbygge landmandens egen faglige forståelse af humus, jord og dens grundlæggende processer. 

Vi går efter at være procesbaseret (forståelse) og ikke systembaseret (regler). Vi har kombineret vores egen forskning med best practice fra markedsproducenter, som allerede har øget humusindholdet i deres jord. Kurset vil gennemgå, hvad der skader humus og viser nogle af de muligheder, der er for at opbygge humus. .

Kurset er relevant for alle jordbrugere, men især gartnerier, planteavlere og frugtavlere.

Dette gennemgår du i kurset

Første trin handler om at fastsætte sin målsætning og forventninger til det at øge humusindholdet.

Resultaterne kommer ikke over én nat. Slet ikke, når man først forstår, hvor meget det egentlig kræver at øge humusindholdet med 1%. I trinnet her gennemgår vi forudsætningerne for effektiv humusdannelse.

Hvad er humus egentligt for en størrelse? Hvad gør den for mikrolivet og forholdene i jorden? Hvilke forhold nedbryder humusindholdet og hvilke bygger det op?

Her gennemgår vi en analyse af forskellige jordbehandlingsmetoder i forhold til deres påvirkning af humusindholdet.

 

Trinnet sætter fokus på, hvordan man sikrer en god start i sin jord, når man skifter ploven ud med harvning eller pløjefri, og jorden er udpint efter mange års intensiv dyrkning og pløjning.

Grøngødningsplanter, eller efterårsafgrøder, kan spille en kæmpe rolle i at opbygge humusindholdet. De har mange nyttige formål og er brugbare for både gartnere, planteavlere og frugtavlere, men det kan være udfordrende at skabe gode resultater med grøngødningsplanter. Trinnet sætter fokus på nøgleprincipper og hvordan man bedre lykkes.

Se vores analyser af de gængse gødninger på markedet og hvordan de påvirker din jord sundhed. En gødning, der øger humusindholdet, vil blive den billigste lønning på sigt, selvom det er en dyrere løsning lige nu. 

Kompost er den ultimative gødning, uanset om du er planteavler, gartner, frugtavler, økolog eller konventionel producent. Den er alle andre former for gødning langt overlegen, men kompost kan være en stor omkostning og kvaliteten af kompost svinger. Derudover kan man nemt gå glip af kompostens værdi, hvis man udbringer det forkert. Trinnet her gennemgår, hvorfor kompost er så god en gødning og hvordan du bedst bruger det.

Hvad er vandindholdet i din jord? Hvornår rammer planterne visnegrænsen? Trinnet her viser, hvordan du nemt måler vandindholdet i din jord med en pålidelig og sikker metode, så du kan time din vanding mere sikkert.

Har du mulighed for at vande dine afgrøder kontinuerligt, så er det at styre sin vanding noget af det sværeste. Symptomerne ved for meget vand kan ligne dem ved for lidt vand. Det her trin er især henvendt mod gartnerier, jordbærproducenter, eller andre som vander kontinuerligt for at optimere produktion og kvalitet. Trinnet tilbyder en helt ny tilgang til at styre sin vanding baseret på din jords faktiske vandbindingsevne.

Jord er jord, når partikler af for eksempel ler, sand, silt og humus er sat sammen til et samlet partikel. Man kan kalde det et humuspartikel eller et jordpartikel. Dette ses tydeligst, når jorden opnår \’krummestruktur\’. Den mest frugtbare jord opnås, når ler og humus er homogeniseret sammen til én enhed. Ler er langt bedre end sand at dyrke i, humus giver en utrolig masse positive forhold i jorden, men en humusrig lerjord er den mest fænomenale og frugtbare jordtype man kan opnå. Trinnet her handler om, hvordan du sikrer homogeniseringen af humus og en lerjord.

Mange økologer indenfor planteavl har svært ved at droppe ploven, fordi de ikke har værktøjer til at bekæmpe et hårdt ukrudtstryk. Trinnet her gennemgår den onde cirkel man ender i ved at bekæmpe ukrudt med pløjning.

Trinnet sætter fokus på rodudvikling og røddernes liv under jorden. Hvad hæmmer rodudvikling og hvad fremmer rodudvikling.

Kvælstof og næringsstoffer er fuldstændig essentielt for et højt udbytte og sunde planter. For meget kvælstof kan dog have negative virkninger på din produktion, udbytte og kvalitet. Trinnet her sætter fokus på de risici, der er ved tilførsel af forskellige kvælstoftyper.

Mikrolivet lever og trives i en humusrig jord. Når man sår eller udplanter i en sund og humusrig jord, så hjælper mikrolivet planten på vej på de mest forunderlige måder. Se i dette trin, lidt af hvad videnskaben har afdækket af symbioser og funktioner hos jordbakterier.

Humus er et forunderligt materiale. Ler er dog et næsten ligeså komplekst og forunderligt materiale, og lerets egenskaber har stor indflydelse på din jords frugtbarhed og evne til at holde på vand og næringsstoffer. Dyk lidt ned i lerets egenskaber og føl dig heldig, hvis du har en lerjord.

Fritlevende kvælstoffikserende bakterier fikserer luftens kvælstof til ammonium, som planten kan optage. Fritlevende kvælstoffikserende bakterier har ikke behov for en bakterieknold at leve i. De lever frit i en humusrig jord, og deres aktivitet er årsagen til, at man ikke behøver at tilføre særlig meget kvælstof til en humusrig jord. Trinnet her sætter fokus på Azotobacter, som er en af de mest undersøgte af de kvælstoffikserende bakteriekulturer.

Interesseret i at høre mere?

Tøv ikke med at ringe på
+45 60 73 12 72

Verified by MonsterInsights