Jordakademiet

Din faglige sparringspartner til en sund og humusrig jord

"Et stigende humusindhold har resulteret i højere udbytte, hvilket vi kan mærke direkte på bundlinjen"

Klaus Søgaard

Gartneriet Markhaven (økologisk)

Jordakademiet hjælper gartnerier, planteavlere og frugtavlere med at skabe sig en sund og frugtbar jord.

Man kan ikke producere næringsrig mad fra en næringsfattig jord.

Derimod er en sund, humusrig jord grundlaget for smagsfuld mad med et højt næringsindhold. Samtidig er en frugtbar, humusrig jord grundlaget for et bæredygtigt miljø, stor biodiversitet og et stærkt samfund for mennesker. 

Vi tilbyder jordbrugeren

Præcise målinger af humus og kulstof med egen innovativ analysemetode.

Online akademi med viden, inspiration og fokus på saglighed. Løsninger skabt i samarbejde med markedsproducenter

Rådgivning og langsigtet strategi til et højere humusindhold, flere næringsstoffer, bedre bundlinje og færre omkostninger.

Derfor er humus så utrolig vigtigt:

Jordbehandling

Få et klart overblik på, hvad der nedbryder og opbygger humus. Vi har analyseret forskellige jordbehandlingsmetoder og giver dig et godt overblik til at finde kompromiset mellem maksimal humusopbygning og praktisk drift.

Gødningsvalg

Hvilken gødning er humusopbyggende og hvilke er ikke? Du bør analysere dit gødningsvalg i forhold til en langsigtet humusopbygning. Vælg en gødning, som gøder og indgår i humusopbygning, og forbedr dine omkostninger og udbytte.

Grøngødningsplanter

Grøngødningsplanter kan sikre næringsstoffer, bedre jordstruktur, porøsitet og sundhed i jorden. Valget af efterafgrøder skal afhænge af din jordtype og formål, som kan ændre sig i takt med at din jord bliver bedre.

Kompost

Kompost er et fantastisk jordforbedringsmiddel, men er meget forskellig afhængig af komposteringsproces og materiale input. Sørg for at maksimere dens virkning og brug den rigtigt. Overvejer du at anskaffe dig kompost, så forstå forskellene og foretag det rigtige valg.

Jordakademiets rådgivning

Vores formål er at rådgive landmanden henimod en langsigtet opbygning af humus. En opbygning af humus giver et mere robust landbrug med faldende omkostninger til gødning, vanding, pesticider, jordbearbejdning. Vi ønsker at være landmandens uafhængige faglige partner, da vores rådgivning ikke er bundet op på salg af mere og mere gødning, sprøjtning, pesticider, maskiner osv. Vi ønsker igennem et fokus på humus og viden at gøre din bedrift mere uafhængig af omkostningstunge input, så du får en økonomisk stærkere forretning og en mere bæredygtigt og frugtbar jord. 

Vi har foretaget over 200 analyser med vores unikke målemetode.

Vi har målt jorden hos frugtavlere, gartnerier, kvægavlere, konventionelle planteavlere, pløjefri planteavlere, økologiske, grøntsagsproducenter og vinavlere

Vi har lavet analyser på adskillige typer kompost samt komøg, hønsegødning, lucernepiller, havepark-kompost, leornardit og mere.

Vores online akademi klæder dig fagligt på til at opbygge humusindholdet. Det giver en grundlæggende forståelse for, hvad jord og humus egentlig er. Det ser på samspillet mellem jord, plante og mikroliv. Det giver et overblik over gødningstyper og hvordan de påvirker jord, plante og mikroliv. Og meget mere. 

Når du tilmelder dig akademiet, så får du adgang til materialet og kan se det så længe du vil, og så meget du vil. 
Tilmeld dig akademiet som din indgang til vores samarbejde, rådgivning og en plan for din bedrift.

Interesseret i at høre mere?

Tøv ikke med at ringe på
+45 60 73 12 72