Jordakademiet

Din faglige sparringspartner til en sund og humusrig jord

"Et stigende humusindhold har resulteret i højere udbytte, hvilket vi kan mærke direkte på bundlinjen"

Klaus Søgaard

Gartneriet Markhaven (økologisk)

Jordakademiet hjælper gartnerier, planteavlere og frugtavlere med at skabe sig en sund og frugtbar jord.

Man kan ikke producere næringsrig mad fra en næringsfattig jord.

Derimod er en sund, humusrig jord grundlaget for smagsfuld mad med et højt næringsindhold. Samtidig er en frugtbar, humusrig jord grundlaget for et bæredygtigt miljø, stor biodiversitet og et stærkt samfund for mennesker. 

Se vores lærerige videoer og lær om humus og vores unikke analysemetode ved at tilmelde dig på linket herunder

Sådan ser dit forløb ud:

(Forløbet strækker sig over x antal år)

Derfor er humus så utrolig vigtigt:

Få en bedre jord og en bedre bundlinje

Vi stræber efter at yde alle vores kunder, et veludført stykke arbejde hver gang. Størstedelen af vores nye kunder bliver anbefalet af allerede eksisterende kunder. 

Bliv ringet op og hør mere:

*Vi ringer dig op indenfor 24 timer. 

Lyt til vores podcast om humus her

I samarbejde med Landbrugspodcasten kan du her lytte til en god intro til humus og Jordakademiet

Tilmeld dig vores kommende workshops her

Workshop om opbygning af humus og næringsstoffer og højere profit.
Maks 6 deltagere
En hel dag nær dig
Intensiv vidensdeling
Pris 3.499 kr. inkl. mad og drikke
Skanderborg: 20. November: 1 plads tilbage
Midtsjælland 11. december: 4 pladser tilbage
Middelfart 15. januar: 6 pladser tilbage

Mit løfte til dig:
50% refundering, hvis du ikke er tilfreds med workshoppen

Bliv ringet op og hør mere:

Jordbehandling

Få et klart overblik på, hvad der nedbryder og opbygger humus. Vi har analyseret forskellige jordbehandlingsmetoder og giver dig et godt overblik til at finde kompromiset mellem maksimal humusopbygning og praktisk drift.

Gødningsvalg

Hvilken gødning er humusopbyggende og hvilke er ikke? Du bør analysere dit gødningsvalg i forhold til en langsigtet humusopbygning. Vælg en gødning, hvor dets næringsstoffer støtter humusopbygningen og ikke udvaskes.

Grøngødningsplanter

Grøngødningsplanter kan sikre næringsstoffer, bedre jordstruktur, porøsitet og sundhed i jorden. Sucessfuldd etablering af efterafgrøder er essentielt for skabelses af en frugtbar jord. Valget af efterafgrøder skal afhænge af din jordtype, humusindhold og nuværende tilstand.

Kompost

Kompost er et fantastisk jordforbedringsmiddel, men er meget forskellig afhængig af komposteringsproces og materiale input. Sørg for at maksimere dens virkning og brug den rigtigt. Overvejer du at anskaffe dig kompost, så forstå forskellene og foretag det rigtige valg.

Jordakademiets rådgivning

Vores formål er at rådgive landmanden henimod en langsigtet opbygning af humus. En opbygning af humus giver et mere robust landbrug med faldende omkostninger til gødning, vanding, pesticider, jordbearbejdning. Vi ønsker at være landmandens uafhængige faglige partner, da vores rådgivning ikke er bundet op på salg af mere og mere gødning, sprøjtning, pesticider, maskiner osv. Vi ønsker igennem et fokus på humus og viden at gøre din bedrift mere uafhængig af omkostningstunge input, så du får en økonomisk stærkere forretning og en mere bæredygtigt og frugtbar jord. 

Vi har foretaget over 200 analyser med vores unikke målemetode.

Vi har målt jorden hos frugtavlere, gartnerier, kvægavlere, konventionelle planteavlere, pløjefri planteavlere, økologiske, grøntsagsproducenter og vinavlere

Vi har lavet analyser på adskillige typer kompost samt komøg, hønsegødning, lucernepiller, havepark-kompost, leornardit og mere.

Vores online akademi klæder dig fagligt på til at opbygge humusindholdet. Det giver en grundlæggende forståelse for, hvad jord og humus egentlig er. Det ser på samspillet mellem jord, plante og mikroliv. Det giver et overblik over gødningstyper og hvordan de påvirker jord, plante og mikroliv. Og meget mere. 

Når du tilmelder dig akademiet, så får du adgang til materialet og kan se det så længe du vil, og så meget du vil. 
Tilmeld dig akademiet som din indgang til vores samarbejde, rådgivning og en plan for din bedrift.

Vores Samarbejde

Når du starter et samarbejde med Jordakademiet, så indgår du et samarbejde bygget på data og saglighed og en stræben efter gode løsninger. 

Første trin er at fastslå, hvordan din jord ser ud nu. 
Derfor tager vi humusmålinger på din jord. Mellem 4-7 jordprøver viser, hvordan din tidligere aktivitet har påvirket jordens humusindhold. 
Samtidig udtager vi også en række analyser for tilgængelige og utilgængelige næringsstoffer, som vi sender til Eurofins. 

Vi gennemgår sammen resultaterne og sammenligner med andre bedrifter og deres aktiviteter, så du selv forstår, hvad du opnår med din nuværende måde at dyrke jorden på. Det vil sige, vi står med et fuldt overblik over humus, næringsstoffer (både mikro og makro), pH, og mere, som man kan basere både kortsigtede og langsigtede beslutninger på. 

Måske din jord er fattig på især ét bestemt næringsstof.

Måske du havde forventet et højere humusindhold efter en mangeårig indsats. Her vil et målt humusindhold give dig mulighed for at revurdere din indsats eller bliver bekræftet i din indsats. Tal er bedre end fornemmelser!!

Når data er modtaget, så handler det om at identificere de lavest-hængende frugter og hvor der kan optimeres. Ethvert landbrug er forskelligt og har forskellige ressourcer til rådighed. Samtidig er ikke alle enige om, hvad der virker, når det kommer til en frugtbar jord. Vi sender dig derfor vores spørgeskema for at se, hvor vi kan hjælpe dig med at sætte ind. 

Til slut skal du selv opbygge den nødvendige viden. Derfor ønsker vi at tilmelde dig vores online akademi, hvor du lærer om humus, mikroliv, næringsstoffer, gødninger, vanding, efterafgrøder, kompost og meget mere. Den bedste måde at lære om en frugtbar jord. 

Interesseret i at høre mere?

Tøv ikke med at ringe på
+45 60 73 12 72

Verified by MonsterInsights