Kickstart jorden med kompost

https://frdk.dk/kickstart-opbygningen-af-den-sunde-jord-med-kompost/

Udpint jord giver svær start

Det kan tage mange år at bygge én procentpoint humus. Vi så i sidste artikel, hvor ufatteligt store mængder biomasse, der skal til, for at opbygge bare én procentpoint humus.

 

Med mere humus kommer der bedre vandbindingsevne, flere næringsstoffer og bedre jordstruktur. Alt sammen sikrer nemmere etablering. 

 

Begyndelsen er derfor den sværeste. Især hvis jorden er udpint, når man begynder. 

Lad os gennemgå nogle eksempler, hvordan en udpint jord gør begyndelsen svær. 

 

Tung lerjord: 

En hård, tung lerjord uden humus er svær for efterafgrøder at etablere sig i, da dens rødder ikke kan penetrere jorden. Med en højere humusprocent åbnes lerjorden op og gør etableringen nemmere. 

 

Halmrest:

Hvis jorden er udpint og meget lidt levende, så vil den efterladte halmrest blive omsat langt langsommere, og måske mindre effektivt (halmen bliver til CO2 i stedet for humus). En levende jord med mikroliv og regnorme kan hurtigere tage imod halmresten og omsætte den til humus og tilgængelige næringsstoffer. 

 

Efterafgrøder:

Etableringen af efterafgrøder er et kritisk værktøj for at opbygge humus og en sund jord. Det er dog svært at få en god etablering af efterafgrøder, og det er endnu sværere så længe jordbunden mangler frugtbarhed. For eksempel 

 

Vand:

Med et lavt humusindhold vil der være mindre plantetilgængeligt vand i jorden, hvilket hæmmer etablering og vækst.

 

Næringsstoffer:

I en jord med et lavt humusindhold vil der være færre næringsstoffer efter høst, end i en mere humusrig jord. Lovgivningsmæssigt er efterafgrødernes formål jo at fjerne resterende kvælstof fra jorden, men med CA tankegang er formålet med efterafgrøder at opbygge humus, liv og kvælstof. Her er det langt bedre med tilgængelige næringsstoffer i jorden, da det giver mere biomasse i efterafgrøden. En lav mængde tilgængelig gødning efter høst vil være en hæmmende faktor for at få stor biomasse i efterafgrøderne. 

Forsøg viser, at f.eks. ét skud gødning (ca. 20 kg N per hektar) kan fordoble biomassen på samme type efterafgrøde på to ens jorde. FRDK har også bragt en artikel om kaliums effekt. 

Det positive er, at i takt med jorden bliver bedre, så vil der naturligt være flere næringsstoffer efter høst, som dermed gør en etablering af efterafgrøder bedre.

 

Bedre etablering giver mere biomasse, som giver mere humus og næringsstoffer, som fører til en endnu nemmere etablering af efterafgrøder. Så når først bolden ruller, så ruller den hurtigere og hurtigere. 

Negativ cirkel efter omlægning

I starten kæmper man som landmand altså imod forholdene i stedet for at have dem med sig. 

 

Efterafgrøderne, som er det gyldne værktøj til at forbedre jorden og opbygge humus, yder ikke godt under manglen på humus og næringsstoffer. 

 

Den beskedne rodmasse og biomasse fra en dårlig etableret efterafgrøde giver ikke meget organisk materiale til humusopbygning. 

Og så står man samme sted som året før. 

Kickstart jorden


Når nu det hele bliver nemmere med bare lidt mere humus i jorden, så kan en investering i at kickstarte sin jord måske være godt givet ud. 

 

For hvor meget er efterafgrøderne værd, hvis etableringen bliver dårlig? Det er 300-500 kr. per hektar, som så giver meget lidt værdi. 

Kunne man det første år, eller et enkelt år, hvis jorden er meget udpint, investere anderledes i noget mere effektivt? 

Altså vælge at reducere investeringen i efterafgrøder til det minimale og i stedet dirigere pengene hen i noget mere humusopbyggende? 

 

Kompost

Der er også andre midler, men som et eksempel på en fremragende kickstart, så vil jeg nævne kompost. 

Komposten bringer hele pakken til jordbunden: energi, kulstof, omsat biomasse, mikronæringsstoffer, makronæringsstoffer, og endda måske lidt gavnligt mikroliv. Med en god portion kompost kan man godt bygge én hel procentpoint humus på én sæson, og samtidig tilføje jorden en meget nødvendig omgang bredspektret næringsstoffer. 

I en anden artikel kan jeg gennemgå, hvordan kompost er forskelligt og hvordan det bedst anvendes. 

 

Nu vil jeg bare opfordre enhver til at skimme sit lokalmiljø og se om der ikke skulle eksistere en mulighed for at erhverve sig noget kompost. Er du heldig, så får du det gratis. Er du endnu heldigere, så bliver du betalt for at tage imod det. Og selvom det skulle koste lidt, så kunne det godt være en god investering i et enkelt år og finde pengene fra minimal brug af efterafgrøder det år. 

Ofte er det kun fosforindholdet, der skal regnes med i gødningsregnskabet. At fosforen skal regnes med er selvfølgelig tåbeligt rent lovgivningsmæssigt, da det begrænser incitamentet til at anvende kompost.   

 

Ny artikel-serie

I samarbejde med FRDK bringer Jordakademiet en række artikler om humus og sund jord, der blandt andet har fokus på, hvordan fremtidens landmand må forlade en række gamle principper og finde de nye. I takt med landmanden i højere grad arbejder med naturen, så må tidligere principper forlades eller tilpasses. Potentialet er faktisk virkeligt og stort: fremtidens landmand kan dyrke mere i takt med naturen og dens love samtidigt med, hans landbrug bliver mere robust og profitabelt. Potentialet er virkeligt, men svært at opnå i praksis. Hemmeligheden bag hvordan gemmer sig i naturens forunderlige veje. De landmænd, som forsøger sig og tør vove denne nye vej, skal virkelig have applaus og bifald. Det er et glorværdigt foretagende, der får alt for lidt opmærksomhed.


FAKTA

Det sker der, når der skabes humus i jorden

  • Vandbinding: For hver ekstra 1%-point humus i 30 cm dybde, så øges vandbindingsevnen i jorden med 5 liter per kvadratmeter. Altså 50.000 liter per hektar. Dette faktum alene åbenbarer det kolossale potentiale ved en frugtbar, humusrig jord. Vand giver vækst. Et fokus på denne vandbindingsevne, altså en øget markkapacitet, gør dit landbrug robust. Se video.
  • Porøsitet og jordstruktur: Humus binder jordpartiklerne sammen og skaber samtidig porøsitet. Humus gør det nemmere for plantens rødder af brede sig ud. Humus gør jorden nemmere at køre på. Har du sandjord reducerer du sandfygning. Har du en tung lerjord bliver den lettere.
  • Binding af næringsstoffer: Øget humus gør, jorden faktisk kan holde på den gødning, du kører ud. Bliver jorden levende og mere humusrig, så er mængden af nødvendig gødning mindre. 

 

Lær mere i vores gratis introkurus eller online akademi

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Interesseret i at høre mere?

Tøv ikke med at ringe på
+45 60 73 12 72

Verified by MonsterInsights