Humus

Den bedste betegnelse for stabilt, organisk materiale i jorden

Jordforbedring

Jordforbedring kan gøres mere effektivt, når man forstår dynamikkerne i jorden. Trods jordbrug er menneskecivilisationens ældste erhverv, så er jord og forståelsen af jord overraskende nok et ikke belyst område i den moderne civilisation. Dykker man ned i forståelsen af jordbunden, så ser man også hurtigt, at jord er en super kompleks størrelse som kræver indsigt i både mineralogi, geologi, biologi, biokemi, og plantevidenskab. I vores forskning går vi på tværs af fagområder for at forstå, hvordan jordforbedring kan gøres så effektivt som muligt.

Humus er den mindst forstået størrelse, men egenskaberne ved humus i jorden er fuldstændig essentiel for jordforbedring. Opbygningen af humus gør det muligt at reducere eller helt eliminere brugen af direkte gødning og pesticider samtidig med det reducerer behovet for vanding og jordbearbejdning.

Fordelene ved en humusrig jord

Der er en helt række af fordele ved en humusrig jord og et støt stigende humusindhold i jorden. Der er faktisk så mange fordele, at det kan være svært at sige, hvilke der betyder mest for planters velvære. Jordens frugtbarhed er et udtryk for, hvor nemt og godt noget vækster. Når man ser egeneskaberne ved humus, så forstår man, at humusindholdet er den bedste indikator for at kvantificere jordens frugtbarhed. 

Et højere humusindhold medfører:

Med mere humus i jorden vil vi som landbrug kunne reducere problemer med tørke om sommeren, udvaskning til vådområder under nedbør, oversvømmede marker, og mangel på liv i jorden.

Humus og biologi

– betydningen af kulstof og mikrobiologisk liv i jorden

Humus og mikroliv er essentielle for en frugtbar jord. Når man øger humusindholdet og dets aktive biologi, så genskaber man jordens frugtbarhed. Det er bakterier og svampe og regnorme, som opbygger humus, derfor skal de plejes som en vigtig ressource i din jord.  

Ny forskning viser, at en plante udskiller op til 25 % af sin energi som rodexudater i rødderne. Disse rodexudater indeholder kulstof og indgår direkte i humusopbygning under jorden. Derfor er der i det regenerative landbrug en helt fast regel, når det kommer til humusopbygning

“Hav så mange planterødder (grøngødningplanter) i jorden så længe som muligt” 

Når humus og biologi bliver dit primære fokus, så skal der tænkes helt nyt omkring ressourcer. Dine største ressourcer er nu sol, vand, planterødder, nitrogen, regnorme, bakterier og svampe. 

Der kan herske videnskabelig usikkerhed om, hvad humus præcist er for en størrelse, og det defineres forskelligt i den videnskabelige litteratur såvel som i den praktiske landbrugslitteratur. Humus kan dog med stor sikkerhed defineres som værende en ustabil organisk syre, der dannes i flere jordarter, herunder især ler. Grundstrukturen af kulstofbindinger skabes ved en række af biologiske symbiotiske processer imellem insekter, regnorme, svampe og bakterier under nedbrydningen af det tilgængelige organiske materiale i jorden og på jorden. Humusen stimulerer populationen af mikroliv, heriblandt fritlevende kvælstoffikserende bakterier, som under relativt iltfattige forhold lever og gør næringsstoffer tilgængelige, hvor den påkrævede energi hentes fra nedbrydningen af kulstofbindingerne i tilgængeligt organiske materiale.  

Humus skaber en ionbindingskapacitet i jorden, som planternes rodhår udnytter til at vækste optimalt

Planterødderne kan få fat i næringsstofferne ved ionbytning, når der er humus tilstede. Overfladen af humus er negativt ladet og den kan derfor holde fast på positivt ladede kationer og igennem ionbytning med brintioner er det muligt for planten at optage næringsstofferne.

Dette medfører i sidste ende planter med øget modstandsdygtighed overfor svampe, snylter og sygdom. Med jordforbedring får man altså sundere og mere modstandsdygtige planter, hvor der evt. skal sprøjtes mere.

 

Svampe og bakterier og bælgplanter skal levere de næringsstoffer, der behov for

Hvor skal kvælstoffet og næringsstofferne komme fra, hvis man ikke tilfører det udefra? 

Svaret ligger i biologien. Ved en kombination af bælgplanter og grøngødningsplanter, som leverer rodexudater og ammonium til jord og jordlov, og tilføjer til dette en støt stigende humusindhold, som giver mulighed for bakterier og svampe kan leve, så vil deres aktiviteter og kombinationen af disse sikre et system, hvor solens energi bliver til tilgængeligt kvælstof og næringsstoffer i jorden. 

Prøv vores workshop for at forstå det i detaljen. 

F.A.Q

Tilførsel af organisk materiale og dets kulstof  opbygger humus. Humus er kulstofforbindelser, som igennem regnormen klistres sammen med ler og sandpartikler. Det medfører bedre vandinfiltration, jordstruktur, vandbindingsevne, porøsitet og meget mere. Det kan tilføres om kompost, dyregødning, blade, grøngødningsplanter og andet. Både humusdannelse og jordens organismer behøver denne kulstof for at leve og opbygge humusens struktur. 

Humus iltes væk ved pløjning. Humus er en ustabil organisk syre dannet ved organismers omsætning af  organisk materiale. Dyb pløjning af jorden nedbryder humus, fordi atmosfærisk luft binder humusens kulstof med ilt som bliver til CO2 i atmosfæren. Pløjning ilter også bakterier væk og ødelægger de vigtige svampenetværk, der etablerer sig i jorden.  
Det er vigtigt ikke at pløje for dybt, hvis man vælger at pløje. 

Vi ønsker at hjælpe landmanden med at hjælpe sig selv. En frugtbar jord er verdens vigtigste ressource og det brænder vi for at formidle. 

Vores humusmålinger giver dig et overblik over dine jords organiske indhold. Vores målinger er de eneste som både måler total organisk indhold, kulstofindhold, og så humus. På den måde kan vores resultater nemt sammenholdes med andre også. 

Derudover tager vi jordprøver til Eurofins som giver dig din jords svagheder og styrker. Det kaldes et Gødningskompas. 

Til sidst giver dig viden igennem online akademi, workshops og rådgivning. 

Se vores artikler om potentialet ved kulstoflagring i landbrugsjorden. 

Men endnu vigtigere! Humus binder også vand bedre. 5 liter mere vand per 1 procentpoint humus. Se vores videoer for dette undervurderede potentiale. 

Vores resultater viser, at for hvert 1% humus, binder jorden 2% ekstra vand (vandprocenten). Vores forsøg viser (se vores videoer), at for hver 1 procentpoint ekstra humus, så bindes der 5 liter ekstra vand per kvadratmeter, altså 50.000 liter per hektar.   Humus reducerer dermed udvaskningen under regnskyl og holder på vandet længere ved tørkeperioder. Årsagen er, at karbonstrukturer er åbne porer, som kan binde mere vand, vand som planten senere kan hente igennem sine rødder. Når man diskuterer tørke er det en vigtig pointe, at man ikke kun fokuserer på, hvor meget vand jorden modtager, men i høj grad, hvor meget vand den kan holde på. Jorderosion og tørke kan derfor reduceres med større fokus på jordforbedring.

Humusindholdet på tværs af jorde kan variere meget. Kulstofopbyggelsen i humus er afhængig af graden af biologisk aktivitet i lokalmiljøet og de tidligere geologiske og biologiske forhold. Med kendskab til sin jords humusindhold kan man fokusere sin jordforbedring.

Interesseret i at høre mere?

Tøv ikke med at ringe på
+45 60 73 12 72

Verified by MonsterInsights